Vildsvinen blir allt fler

Vildsvinen förstör grödor för miljoner och orsakar allt fler trafikolyckor.
Rätt utfodring av djuren och ökad avskjutning kan minska problemen, enligt Naturvårdsverket.

I dag finns mer än 60 000 vildsvin i landet söder om Dalälven och antalet ökar snabbt.

Om inget görs kommer stammen att vara fördubblad inom några år med ännu större problem för jordbrukare och bilister som följd.  

Naturvårdsverket föreslår därför i en utredning en rad åtgärder för att få kontroll på situationen. Det handlar bland annat om högre jakttryck mot honor, utfodring på särskilda platser, utvecklade jaktmetoder när det gäller exempelvis till jakt med hund.