Västernorrland

Reinfeldt om regioner

Statsminister Fredrik Reinfeldt är skeptisk till planerna på att bilda nya regioner av de fyra nordligaste länen. Vid ett besök på Älandsbro skola utanför Härnösand sa Reinfeldt att han tycker att de förslag som förts fram hittills inte har varit genomarbetade.

– Vad vi definitivt inte har är en genomgång av konsekvenser. Vilka är de ekonomiska konsekvenserna när det kommer till skattekraft? Hur kommer det att påverka sjukvården? Som medborgare i den här delen av landet skulle jag vara väldigt intresserad av att få redovisat för mig - och då av de som menar att den här förändringen behövs - vad det är den syftar till, säger Fredrik Reinfeldt.

Särskilt orolig är han över vad som händer med sjukvården när regionerna blir större.

– Där det stora regionsjukhuset hamnar, där är alla glada, men det blir ofta till priset av att mindre sjukhus får stryka på foten och att sjukvården tunnas ut eller helt försvinner i andra delar av regionen eller området. I ett så vidsträckt område som Norrland är det en mycket väsentlig fråga att ställa, tycker statsministern.

Fredrik Reinfeldt hävdar alltså att förslagen att göra större regioner av de fyra Norrlandslänen saknar ordentliga underlag. Det här kräver mer tid, menar han.

– Det har lett mig till slutsatsen, och nu pratar jag som moderaternas ordförande, att det inte är möjligt att göra före 2010. Det måste rimligen vara så att konsekvenser beskrivs, partierna får berätta hur de ser på detta och det får tas till väljarna 2010. Om det då finns stöd för nya regioner får det tas upp i nästa val. Jag förstår faktiskt inte brådskan, säger Reinfeldt.

Peter Hansson
peter.hansson@sr.se