Skåne

Alltfler är nöjda med bilverkstaden

Skåningarna blir alltmer nöjda med sina bilverkstäder. Organisationen Kontrollerad bilverkstad genomför varje år en enkät bland verkstadskunder i hela landet, och i Skåne har antalet nöjda kunder stigit från hälften till nästan tre fjärdedelar sen 2004.

En knapp tredjedel av alla verkstäder i Skåne är anslutna till Kontrollerad bilverkstad.

– Delvis har det blivit betydligt bättre. Vi har haft nöjda kunder tidigare, men sedan vi gick med är kunderna litet mer nöjda, säger servicechefen Tommy Cronqvist på Bil Larsson i Trelleborg.

Kontrollerad bilverkstad är ett samarbete mellan flera olika organisationer, bland annat Motorbranchens riksförbund och Konsumentverket. De bilverkstäder som beviljats medlemskap måste acceptera att när som helst få oanmälda stickprovsbesök från organisationens kontrollanter. Ett kriterium som ska uppfyllas är att kunden måste informeras om den slutliga kostnaden innan arbetet påbörjas, något som försäljningschef Paul Broberg tycker är positivt.

- Kunden kan begära ett ungefärligt pris, ett exakt pris eller ett maxpris, säger försäljningschef Paul Broberg.

För tio år sedan var kundernas förtroende för bilverkstäder så gott som kört i botten. Sedan Kontrollerad bilverkstad började mäta kundernas missnöje har det minskat för varje år. Men fortfarande finns det ett missnöje hos en del.