"Inte aktuellt att slå samman SR och SVT"

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth avvisar tanken på en total sammanslagning i av Sveriges Television och Sveriges Radio. Ett förslag som förra SVT-chefen Christina Jutterström lade fram i Dagens Nyheter på måndagen.

Kulturministern vill avvakta vad den pågående radio- och tv-utredningen kommer fram till senare i vår, men hon avvisar tanken på en sammanslagning.

– Jag tror säkert att det finns vinster att göra, både ekonomiska och kvalitetsmässiga i ett ökat samarbete, inte minst på nyhetssidan. Det är dyrt inte minst med utrikesbevakningen, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

– Men jag känner mig starkt tveksam till en sammanslagning, så långtgående som Christina Jutterström vill ha mellan Sveriges Radio och SVT.

Ser du några faror för en sammanslagning?

– Ja, det gör jag naturligtvis. Det är ju trots allt två olika medier och även om man var för sig har ett public service uppdrag så är det skilda arbetsmetoder, skilda arbetskulturer och även om tekniken till viss del går ihop så är att slå samman inte så enkelt som att låta sig sägas.

– Men se det som ett intressant och bra inlägg i diskussionen. Jag vet att Christina Jutterström har den här uppfattningen. Den är inte ny.

Det är tv som gärna vill slå ihop medan radio och utbildningsradio inte så gärna vill bli hopslagna?

– Det känner man ju också till sedan tidigare, så det är inte nytt.

– Jag tycker det är jättebra att diskussionerna pågår och att de också är konstruktiva och att det inte bara handlar om gnäll. Jag förstår att de kan känna en oro inom Sveriges Television, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se