Laxodlingar hotar vilda laxbestånd

Odling av lax hotar den vilda laxen så mycket att 50 procent av de vilda bestånden, av framför allt Atlantlax, är i riskzonen. Det visar beräkningar som fiskforskare i Kanada har gjort. Från laxodlingar sprids bland annat parasiter och sjukdomar som dödar vildlax.

– Vad jag förstår är dessa forskare de första som verkligen försöker kvantifiera laxodlingars effekter på vilda laxbestånd, säger Lars-Ove Eriksson, professor i fiskodling vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Oro för att odlingar påverkar de vilda laxarna negativt har funnits länge, men nu har forskare för första gången försökt räkna på hur mycket med hjälp av olika matematiska modeller.

Dyster bild
Det är en dyster bild som målas upp. Från odlingarna sprids parasiter och sjukdomar som dödar vildlax.

Odlad fisk som rymmer från kassarna i havet kan para sig med vilda släktingar med en mindre livsduglig lax som resultat.

Forskarna har studerat situationen på fyra platser: i Kanada, både på Stilla Havssidan och Atlantsidan, i Skottland och på Irland.

Halvering av vilda laxen
Överallt ligger siffrorna på minus för vildlaxen intill odlingar. Där odlingarna är som allra tätast kan det leda till en halvering av vildlaxen, enligt studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos Biology.

Vi svenskar äter mest norsk odlad lax, och förhållandena i Norge finns inte med i forskningsrapporten.

Men det finns all anledning att tro att situationen där är liknande, säger Fiskeriverkets laxexpert Per Nyberg.

– Det skulle förvåna mig om man inte kunde finna samma resultat därför att vi har ju inte mindre täthet på odlingarna i Norge än i till exempel British Columbia eller någon annanstans, säger han.

Komplicerade beräkningar
Det är en radda komplicerade beräkningar med flera osäkerhetsfaktorer, som ligger till grund för studien. Därför kan enskilda siffror komma att ifrågasättas, säger fiskodlingsexperten Lars-Ove Eriksson vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Men resultaten är ändå viktiga, tycker han. De pekar entydigt i en negativ riktning för vildlaxen, säger han.

– Jag tror inte att man ska fästa sig så mycket vid nivåerna i dagsläget. Jag tycker att de beräkningarna är alldeles för osäkra. Det viktiga är att man alltid när man har jämfört och på det sätt man har jämfört får en viss påverkan. Det hamnar så att säga på minussidan i alla fall, säger Lars-Ove Eriksson.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se