SVERIGE

Nya riktlinjer för brandmän

Räddningsverket ska för första gången utforma riktlinjer för vilka krav kommunerna bör ställa på sina nya brandmän. Håkan Axelsson, avdelningschef på verket, anser att kommunerna i dag diskriminerar kvinnor.

Håkan Axelsson menar att kvinnor diskrimineras bland annat för att det ställs onödigt hårda krav på fysisk styrka och kondition.

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion ska de nya riktlinjerna utformas under 2008.

Håkan Axelsson säger dock att Räddningsverket inte kan tvinga någon kommun att följa riktlinjerna och sänka kraven.