Mindre pengar till äldre i Biskopsgården

Nu ska det sparas pengar inom äldreomsorgen i Biskopsgården. Bland annat riskerar fritidsledarna vid de två dagcentralerna för äldre att försvinna.

Eivor Jacobsson, som leder en stick- och virkgrupp gillar inte iden.

Enligt förslaget, som nämden skall besluta om nästa tisdag, försvinner även matsalen på Friskväderstorget. Det är besparingar på drygt sju miljoner som ska göras.

Marja Högberg som är verksamhetschef för äldrevården i biskopsgården, menar att besparingar görs inom de områden som inte är lagstadgade.