Klart för Vårdval Gotland

Alla som är bosatta på Gotland ska få lista sig till vilken vårdcentral som helst på ön och vårdcentralen måste ge plats åt den personen, har hälso- och sjukvårdsnämnden bestämt.

Kravet på vårdcentralerna ingår i det beslut om ”Vårdval Gotland” som sjukvårdspolitikerna beslutade på måndagen.

Om den läkare man vill ha är fulltecknad, ska man erbjudas en annan läkare vid samma vårdcentral.

Men de flesta, 90 procent, väljer ändå att gå till den vårdcentral som finns närmast hemmet, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Kullberg.

I hälso- och sjukvårdsnämndens beslut sägs att om man vill bli listad vid en viss vårdcentral trots att läkarnas listor är fulltecknade måste vårdcentralen ändå ge plats åt personen inom tre månader.

Dessutom säger nämnden att det är ”eftersträvansvärt” att helst ha tre vårdteam per vårdcentral.