Svenskarna har dåligt sifferminne

Kärleken är evig men minnet är kort i dagens Sverige. Närmare 30 procent av svenskarna kan inte sin älsklings mobilnummer utantill. Sifferminnet hos kvinnorna är något bättre än männens.

Kärleken är evig men minnet är kort i dagens Sverige. Närmare 30 procent av svenskarna kan inte sin älsklings mobilnummer utantill. Sifferminnet hos kvinnorna är något bättre än männens. Det visar en riksrepresentativ undersökning som Eniro har genomfört.

Tre av tio, 28 procent av svenskarna, uppger att de inte kan numret till sin käresta, medan 72 procent kan det. Kvinnorna har lite bättre koll på hjärtevännens mobilnummer – 77 procent av kvinnorna kan numret utantill. Motsvarande siffra för männen är endast 66 procent.

Undersökningen visar även geografiska skillnader. Allra bäst på att komma ihåg mobilnumret till sin älskling är de boende i Övre Norrland. Där kan 83 procent mobilnumret utantill. Sämre är det ställt i Småland, Öland och Gotland, där bara 65 procent kan sin älskades mobilnummer som ett rinnande vatten.

För tio år sedan kunde i princip alla numret till sina närmaste utantill. I dag lägger många in dessa nummer i mobiltelefonernas telefonbok och incitamentet till att lära sig dem utantill försvinner.