jämtlands län

Ny grafikerutbildning för gymnasielever

Till hösten ska gymnasieelever i länet kunna gå en lärlingsutbildning för grafiker.

Eleverna ska dels utbildas på Palmcrantzskolan och dels på lokala tryckerier och kommer efter avslutad utbildning att kunna få jobb i tryckeribranchen.

Utbildningen ingår i regeringens försöksverksamhet med lärlingsutbildning.