Stockholm

Läkare misstänks skrivit ut narkotika

En läkare som dessutom är VD för en privat vårdcentral i Stockholm har på lösa grunder skrivit ut alltför stora mängder narkotikaklassade läkemedel. Det hävdar Socialstyrelsen som nu vill att läkaren mister sin rätt att skriva ut sådana läkemedel.

Det var efter ett anonymt tips som Socialstyrelsen beslutade granska hur läkarens utskrivning av läkemedel gick till. Och det var inte särskilt upplyftande.

Alla de 16 patientjournaler som granskades innehöll allvarliga brister, en del av dem väldigt graverande, säger byrådirektör Eva Claar på Socialstyrelsen.

Läkarens utskrivning av narkotikaklassade läkemedel präglades av slentrian och slarv.

Eftersom det rör sig just om narkotika är det särskilt allvarligt, eftersom det kan misstänkas att läkarens agerande inte bara riskerat att göra patienter beroende, utan dessutom i vissa fall försett missbrukare med nya droger, konstaterar Socialstyrelsen.

Eva Claar säger till Radio Stockholm att man nu vill att Ansvarsnämnden ska varna läkaren och dra in att hans rätt att skriva ut narkotiska läkemedel .

Men det räcker inte med det. Läkarens slarv med sin journalföring gör att Socialstyrelsen går så långt att man kräver att han åläggs en prövotid på tre år. Om ansvarsnämnden går på samma linje får Socialstyrelsen möjlighet att kontrollera allt arbete som läkaren utför.

Inom ett halvår hoppas Ansvarsnämnden vara klar med ett beslut i frågan.