Minoriteters hälsa kartläggs

I Sverige finns det alldeles för lite kunskap om hälsosituationen för de omkring halv miljon svenskar som tillhör nationella minoriteter. 
Det är därför nu, på uppdrag av regeringen, som Statens Folkhälsoinstitut kommer att genomföra en kartläggning. Detta kommer att göras i samråd med Socialstyrelsen och företrädarna för de nationella minoriteterna säger Gunnar Ågren, generaldirektör på Statens Folkhälsoinstitut.

En kartläggning bland minoriteterna kan alltid uppfattas som särbehandling och även en positiv sådan kan godtas med skepsis. Romerna har genom sin historia fått negativa erfarenheter och har en ”både och” inställning inför kartläggningen. Det säger Stevo Kuzikov som är ordförande i föreningen Romer i Europa.

Lite mer än om romernas är det känt om samernas hälsotillstånd. Farhågor bland samerna handlar snarare om det att denna kartläggning inte ska kunna täcka allt. Behoven, både förebyggande och hälsofrämjande, är stora. Kartläggningen uppfattas som ett svar på FN:s kritik från förra året - då en rapport har visat brister i det hur Sverige lever upp till sina krav gällande den allmänna rätten till bästa uppnåeliga hälsa - så som det definieras i dokumentet. Ingrid Inga, ledamot i Sametingets styrelse menar att alla av FN föreslagna åtgärder är lika viktiga.

Behoven är olika från grupp till grupp och även inom minoritetsgrupper. Det är Folkhälsoinstitutets Gunnar Ågren medveten om.Det är därför vi kommer att samarbeta med företrädarna för nationella minoriteter.

Regeringens uppdrag är nu aviserat och den kommer – sannolikt i samband med den stora folkhälsopolitiska propositionen i slutet av februari.