gasledningen i östersjön

Nordstreams ansökan underkänns

Regeringen godkänner inte den miljökonsekvensbeskrivning som företaget Nordstream har lämnat in i sin ansökan om att få bygga en naturgasledning genom Östersjön och en serviceplattform norr om Gotland.

Ansökan innehåller inte de precisa undersökningar, som krävs för en komplett miljökonsekvensbeskrivning, anser regeringen. I ett brev till Nordstream kräver nu regeringen kompletteringar av ansökan.

– Det är dels en ansökan som saknar en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning. Den saknar också en ordentlig redovisning av alternativa sträckningar. Den saknar redovisningar av nollalternativ, det vill säga där ingen dragning alls görs.

– Den saknar också redovisningar av en rad undersökningar som antingen pågår eller planeras och allt det ska redovisas innan en ansöka är fullständig, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Hur ser du på att ansökan är så ofullständig?

– Jag är något förvånad över att ansökan inte är mer fullständig och konstaterar att ansvaret ligger hos Nordstream. Ju snabbare man lämnar in ett tillräckligt omfattande underlag med tillräcklig kvalité. Desto snabbare går också miljöprövningen.

– Men det är en noggrann, omfattande och tuff miljöprövning som kommer att genomföras och det viker inte Sverige på, säger han.

Miljökonsekvensbeskrivning
Det måste göras en miljökonsekvensbeskrivning för hela sträckningen av ledningen och ett samråd mellan de berörda staterna, säger regeringen.

Idag finns bara ett utkast till en sådan beskrivning där en rad undersökningar återstår. Nordstream har enbart redovisat gasledning i havet, men enligt Esbokonventionen ska alternativ lokalisering alltid redovisas, även alternativet att ingen gasledning alls byggs.

– Jag vill inte bedöma tidsplanen. Nu ligger bollen hos Nordstream, säger han.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se