MÖNSTERÅS

Överskott för Mönsterås

Det går fortsatt bra för Mönsterås kommun som redovisar överskott på 35,7 miljoner kronor för 2007, vilket är nästan i nivå med rekordåret året innan. Kraftigt ökade skatteintäkter tack vare att fler jobbar och en framgångsrik fastighetsförsäljning ligger bakom resultatet säger kommunalrådet Roland Åkesson till Sveriges Radio Kalmar.

Roland Åkesson vill också betona att nämnderna gjort ett gott arbete och såväl socialnämnden som tekniska kontoret redovisar överskott.

Kommunen har tack vare överskottet kunnat betala av ytterligare 25 miljoner på sin låneskuld.