Namnunderskrifter för Töreskolan

I ett sista försök att rädda kvar högstadiet i Töre åkte elever från skolan till kommunhuset i Kalix på tisdag för att lämna in över 800 namnunderskrifter till kommunalrådet Robert Forsberg.

Till kommunhuset i Kalix kom också elever från nedläggningshotade Innanbäckens högstadium, och elever från Mannhemsskolan.

Tillsammans med Kalix socialdemokratiska kommunalråd, Robert Forsberg disskuterades bland annat otrygghet och risken för ökad mobbing om skolorna slås samman.

Eleverna hoppas att namninsamlingen ska ge resultat, och att högstadiet får bli kvar eller slås ihop med innanbäckens högstadium istället för Mannhemskolan.

-Jag kan inte säga hur mycket jag tror att det blir så, men jag hoppas verkligen att det blir kvar, säger Lina Lundkvist, elevrådsorförande i Töreskolan som var på plats i kommunhuset.

Nedläggning och sammanslagning eller inte, åsikterna om vad som är den bästa lösningen gick isär.

Kommunen vill slå samman de tre högstadierna på grund av minskande elevunderlag och för att kunna satsa resurser på ett ställe.

Även elever från Manhemsskolan var positiva till sammanslagningen och på att resurserna från tre högstadier kan samlas till en skola. Eleverna från Töreskolan och Innanbäcken hoppas däremot att deras skolor blir kvar eller slås samman med varandra i stället för med Manhemsskolan.

Kommunalrådet Robert Forsberg sa efteråt att han var nöjd med mötet som var det andra tillsammans med elever.