Överskott i Strängnäs

Barn och grundskolenämnden i Strängnäs redovisar ett överskott på 1,9 miljoner kronor efter årets tre första månader.
Prognosen för hela året tyder på ett underskott på 3,9 miljoner kronor. Framför allt är det särskolan som kostar mer än beräknat. Eleverna har blivit fler och det finns ett behov av fler undervisningsgrupper.