Färre kontroller av fiskodlingar befaras öka spridning av smitta

Kontrollerna av hälsan i svenska fiskodlingarna blir färre i höst när ett nytt EU-direktiv införs. Detta trots rapporter om att odlad lax smittar sina viltlevande släktingar med sjukdomar och virus.

När de nya reglerna börjar gälla ska prover inte längre tas från alla fiskodlingar utan bara från dem där smittrisken är stor. 

Men det urvalet kräver kompetens som saknas idag, säger Anders Hellström, fiskexpert på Statens veterinärmedicinska anstalt, som ser faror med det nya systemet:

– Jag brukar alltid hävda att fisk är det svåraste djurslaget smittskyddsmässigt, och en utav faktorerna som spelar in är att den lever i vatten och vatten lätt sprider smitta, säger han.

170 fiskodlingar

I Sverige finns idag ungefär 170 fiskodlingar som framförallt odlar olika laxarter och öring. Idag måste de alla göra hälsokontroller på fisken, något som dom delvis får betala själva. Provtagningarna ska hindra att smittor sprids framför allt till viltlevande fisk.

Men enligt det nya EU-direktivet som träder i kraft den första augusti i år ska provtagningar göras endast på de odlingar som bedöms ha hög smittrisk.

”Alla har inte samma risk”

Ulf Peter Wickard är vd på Fiskhälsan som har i uppdrag att sköta fiskhälsokontrollen, han var med som privat expert och tog fram underlaget till Eu-direktivet.

– Alla odlingar har inte samma risk att sprida fisksjukdomar, så det är bra att man för en reglering av detta så att vi kan koncentrera resurserna på rätt ställe, menar han.

Just nu sitter Jordbruksverket tillsammans med Fiskeriverket, Fiskhälsan och Statens veterinärmedicinska anstalt och går igenom hur den svenska tillämpningen av EU-direktivet ska se ut.

”Vi saknar kompetensen”

Men gruppen saknar kompetens i riskanalys, menar Anders Hellström som själv sitter med där:

– Vi som sitter med i gruppen är väldigt duktiga på fisksjukdomar och vattenbruk och även smittskydd. Men däremot tycker jag inte att vi kan hantera det här med riskanalyser – det är betydligt större än vad vi egentligen har kompetens för, anser Hellström och tillägger:

– Det är lätt att göra fel men det är väldigt svårt att försöka rätta till de konsekvenserna av ett misstag.

Özgur Karlidag
ozgur.karlidag@sr.se