Många funderar på att hoppa av universitetet

Bland de som överväger att hoppa av sin universitetsutbildning är studenter som tillhör olika minoritetsgrupper överrepresenterade, ett allvarligt problem menar Kerstin Norén, rektor för Karlstads universitet.

Det är Sveriges förenade studentkårer, SFS, som har gjort undersökningen och kommit fram till att nästan hälften av studenterna allvarligt övervägt att hoppa av sina studier. Bland de som har en annan etnisk bakgrund än svensk är andelen högre, och bland homo- och bisexuella och funktionshindrade studenter är de som tänkt hoppa av betydligt fler.

Det främsta skälet till att man överväger avhopp är stress utanför studierna och ekonomiska problem. Därför kräver SFS bland annat höjda studiemedel, men man efterlyser också ett större fokus på individen.