Uppsala

Årstabor protesterar mot E4-buller

Boende i stadsdelen Årsta i Uppsala protesterar mot trafikbullret från nya E4-an, som de menar lett till kraftigt försämrad boendemiljö i området. I en skrivelse till myndigheterna slog de larm om problemet redan för nästan ett år sedan, men något svar har dom inte fått.

– Vi upplever det som väldigt störande, säger Göran Ericson. Det är en sträcka på 250 meter där det saknas någon form av vall, och det drabbar hela området.

– Även på nätterna kan man höra ganska mycket, beroende på vindriktningen, säger Ulf Nordlund. Det har självklart försämrat boendemiljön.

Säger Ulf Nordlund, också boende i Årsta. Över 200 personer skrev förra våren under protestlistor, som skickades till Uppsala kommun, vägverket och länsstyrelsen. I deras skrivelse föreslås bullervallar eller annat bullerskydd på tre ställen i området. Men fortfarande efter nästan ett år har dom boende inte fått nåt svar på skrivelsen.

– Vi har inte en fått ett brev där de säger att de mottagit skrivelsen. Uruselt.

Carl-Johan Engström, planeringsdirektör på Uppsala kommun, säger att kommunen med anledning av skrivelsen haft kontakter med vägverket, som varit tveksamma till att göra mätningar av trafikbullret i området.

– Skulle det visa sig att man inte anser sig bevhöva det, så får vi väl göra mätningar via miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det får vi väl klara ut ganska omgående.


Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se