Kommunal kräver svar

Fackförbundet Kommunal vill veta vad Gällivare kommun tänker göra åt hemtjänstens svåra arbetssituation hos en viss vårdtagare i kommunen. Enligt Kommunal är arbetet hos vårdtagaren för tungt både fysiskt och psykiskt.

Om inte kommunen gör något åt den svåra situationen hotar Kommunal med att stänga arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har uppmärksammats på problemen.