Sandviken

Gröna flaggor vanligt i Sandviken

På Gullvivans förskola i Järbo är en grön flagga beviset för ett framgångsrikt miljöarbete. Grön Flagg är nämligen stiftelsen Håll Sverige Rents certifiering för skolor och förskolor som ambitiöst arbetar med miljöfrågor. Och av de 14 skolor i länet som har certifieras, finns hälften i Sandvikens kommun.

För att kvalificera sig för Håll Sverige Rents certifiering krävs ett ambitiöst miljöarbete. Tydliga mål ska sättas upp, mål som ständigt utvecklas och förnyas. Dessutom ska en rapport sammanställas årligen, där skolan eller skolan redovisar hur arbetet har gått under året.

På Gullvivans förskola i Sandvikens kommun är miljötänket en naturlig del av dagen. Fruktskalen hamnar i maskkomposten på gården och det blir många skogspromenader där barnen plockar skräp som sedan källsorteras. Experiment med vatten.

- Men det handlar mycket om att väcka barnens intresse och nyfikenhet, säger förskolläraren Maria Hallebrand. Barnen har en naturlig nyfikenhet och ett intresse för djur och natur. Vi vuxna behöver bara vara medupptäckare.