Kaparna stoppas i Säve

Speedwayklubben Kaparna kommer inte att få köra på den nya multisport-arenan i Säve.

Varken Idrotts och föreningsnämnden eller Fastighetsnämnden vill ha Kaparna som hyresgäster på Säve. Därmed stoppar Göteborgs stad med stor säkerghet den tidigare så framgångsrika göteborgsklubben från att kunna komma tillbaka till Eliserien.

Bakgrunden är att Kaparna fortfarande krävs på 15 miljoner av byggbolaget NCC för den skada man åsamkat på marken vid den gamla banan i Arendal. En summa som Göteborgs stad riskerar att få betala.