En svår dag för många ungdomar

Alla hjärtans dag är en av de jobbigaste dagarna för många skolungdomar. Sex av tio elever uppger att de känt sig utanför firandet.

Anti-mobbningsorganisation Friends som gjort undersökningen säger att utdelningen av kort och rosor tydligt pekar ut dem som inte är populära.

Organisationen uppmanar skolpersonal att vara lite extra uppmärksamma på elever som tycker att det är en svår dag.

Alla hjärtans dag, Valentindagen, firas den 14 februari.I Storbritannien har dagen firats sedan medeltiden och anses vara den första vårdagen då fåglar bildar par inför sommaren.Sedan några årtionden firas dagen även i Sverige, mycket på grund av att affärsmännen uppmärksammat den.

Vem Valentin var är oklart men mest känd är historien om en kristen martyr i Rom på 200-talet. Hans brott var att han mot kejsare Claudius vilja vigt unga älskande par. Kejsaren ville ha ogifta krigare i armén. I fängelset fick Valentin hjälp av en fångvaktares dotter som kom med mat och meddelanden. Före avrättningen den 14 februari skrev han ett avskedsbrev till henne. Det första Valentinkortet.

(TT)