Förlust för Stora Enso

Svensk-finländska skogsjätten Stora Enso redovisar en förlust före skatt på 95,6 miljoner euro för fjolårets sista kvartal. Det kan jämföras med en vinst på 234,8 miljoner euro motsvarande period året före.

Stora Enso-chefen Jouko Karvinen konstaterar i bokslutsrapporten att de ekonomiska utsikterna är osäkra både i Europa och i hela världen.

Exklusive engångsposter blev resultatet en vinst på 292,9 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas snittprognos som enligt Reuters var 312 miljoner euro.

Omsättningen uppgick till 3 373 miljoner euro, jämfört med 3 320 miljoner euro ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:45 euro per aktie.