jönköping

Anmälningar om barn som far illa ökar

Antalet anmälningar om barn, som far illa ökade kraftigt i Jönköping förra året. Socialförvaltningen fick in drygt 500 fler anmälningar jämfört med året innan och tvingades anställa sju personer extra för att kunna utreda allt.

Bo Samuelsson är chef för individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun.

Efter de uppmärksammade fallen i Jönköpings län med Bobby och Louise, två barn som for mycket illa hos sina föräldrar utan att någon ingrep, så ökade antalet anmälningar kraftigt till socialförvaltningen i Jönköping förra året om barn och unga som far illa, från knappt 1 500 under 2006 till över 2 100. En ökning med 45 procent.

Men så många nya fall har inte anmälningarna resulterat i. De allra flesta anmälningar rör samma personer, det är bara fem procent fler personer, som kommit till kommunen kännedom genom de här anmälningarna.

Men allt måste ändå utredas och kommunen startade 300 fler utredningar under förra året. För att klara att ta hand om alla anmälningar tvingade kommunen anställda sju personer extra.

Ändå hinner kommunen inte med att utreda allt tillräckligt snabbt just nu.