Stor brist på arbetskraft i länet

Åtta av tio företag i Blekinge har svårt att få tag på nya medarbetare, visar en undersökning som organisationen Svenskt Näringsliv genomfört.

Undersökningen visar att Blekinge har den näst svåraste rekryteringssituationen i hela landet.

Det är främst inom områdena handel, service, ekonomi och vissa hantverksyrken som det råder brist på arbetskraft.

Svenskt Näringsliv gör bedömningen att problemen med rekrytering av arbetskraft till företag i länet kommer att bestå under en längre tid.

Daniel Kjellander
daniel.kjellander@sr.se

Åsa Holst
asa.holst@sr.se