Smartare vägval för virkestransporter

Nu introduceras ett nytt system som ska hjälpa chaufförer för virkestransporter att göra smartare vägval.

Uträkningssystemet som kallas ”Krönt vägval” kommer att kunna räknas ut automatiskt på Internet via en databas.

Chauffören skriver vart virkestransporten ska levereras och Krönt vägval räknar då ut den bästa sträckan att köra.

Vägförslaget tar inte bara hänsyn till den kortaste sträckan, utan också till transportavstånd, vägbredd och vägarnas bärighet.

Krönt Vägval levereras den 1 september och bakom satsningen ligger bland annat svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen.