Fler nöjda resenärer hos SL

Allt fler av SL:s resenärer uppger att de är nöjda med kollektivtrafiken. I SL:s senaste mätning, från januari, hade andelen nöjda resenärer ökat till 72 procent.

– Våra pendeltågsresenärer har alltför länge haft ett alltför stort elände,säger det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm.

– Det här resultatet innebär inte att vi kan säga, o, vad bra, nu har vi löst alla pendeltågsresenärers problem, men vi är en bit på väg. Nu ska vi gå vidare och se till att pendeltåget på sikt har samma kundnöjdhet som övriga trafikslag.

Och med en bit på väg syftar Christer G Wennerholm på siffran 72 procent, som i januari sa sig vara nöjda, eller åtminstone inte missnöjda, med SL-trafiken allmänt i länet.

Påtaglig förbättring
När det gäller pendeltågsresenärerna har situationen förbättrats än mer påtagligt . Där är andelen som anser sig vara nöjda idag nästan fördubblats jämfört med förra vintern. Även inom övrig kollektivtrafik ökar andelen nöjda resenärer. Eva Svensson är en av dem:

– Jag åker mest Roslagsbanan och det funkar bra. Inga förseningar. Nu måste jag springa till tåget.

Det var en påtagligt nöjd Christer G Wennerholm, moderat trafiklandstingsråd som på onsdagen kunde berätta om SL:s senaste kundundersökning.

Nya vagnar
Men mycket finns kvar att göra – inte minst den stora satsningen på att i år en gång för alla bli kvitt de gamla uttjänta pendeltågen – och in med sammanlagt 71 vagnar av den nya X60 modellen. Sedan är det även annat som återstår i kollektivtrafiken.

– Det handlar om att öka punktligheten, se till att våra bussar, pendeltåg, tunnelbanor, spårvagnar, går så punktligt som möjligt, så att det går att lita på kollektivtrafiken, säger Christer G Wennerholm.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se