Ja till vindkraft i Övertorneå

Ett omstritt bygge av 19 vindkraftverk i Övertorneå har fått klartecken av miljödomstolen i Umeå. Naturskyddsföreningen i Övertorneå har kritiserat det planerade bygget kring Taka-Aapua och ansett att det hotar några av de sista områdena av gammal, skyddsvärd skog i kommunen.

Tidigare har kommunen gått på företagets, Vindkompaniets, hållning och gett klartecken.

Miljödomstolen godkänner Vindkompaniets miljökonsekvensbeskrivning och ger företaget rätt att under en tid av 30 år från datum för domen bygga och driva vindkraftverken.

Domstolen sätter dock upp ett stort antal miljömässiga villkor för bygget och driften.