Bönder stöder kollegor i kris

Många bönder som föder upp boskap och grisar mår allt sämre på grund av den mycket dåliga lönsamheten i branchen. I Halland har LRF en omsorgsgrupp som stödjer de som har det tufft just nu.

- Vi får signaler så gott som dagligen från kollegor som inte mår bra, säger Anders Rickardsson som är ansvarig för omsorgen av LRF-medlemmar i Halland. Han är själv lantbrukare med grisuppfödning i Årstad utanför Falkenberg.

- Många bönder har börja ge upp och slutat tro på framtiden, säger Anders Rickardsson.

Orskaken till problemen för grisuppfödarna är att spannmålspriserna har stigit snabbare än köttpriserna och det har gjort att produktionen blir dyrare.

Men det är inte bara för den enskilda bonden som krisen är stor. Enligt Anders Richardsson är köttkrisen ett internationellt problem och idag hålls ett krismöte i Stockholm där banker, foderindustrin, slakterier och branchorganisationer träffas för att se över hur man kan rädda situationen.