Läsambassadörer lockar med goda berättelser och böcker

Lustbarheter & läsäventyr bjuder bibliotekarierna Jan Olofsson och Bert Linné till. På dagtid och till Kulturens hus i Luleå.