Kvicksilver kvar i sjöbottnar

Halterna av kvicksilver i sjöbottnarna minskar inte, trots att utsläppen i luften har minskat.
Det konstaterar forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet efter att ha analyserat prover från 100 svenska sjöar. Forskarna anser att de oförändrade kviksilverhalterna beror på att stora mängder kvicksilver som är lagrade i marken nu läcker ut i sjöarna. När det gäller halterna av bly och kadmium i sjöarna konstaterar forskarna att de minskade luftutsläppen också har lett till lägre halter i sjöbottnarna.