Städföretag lovar renare operationssalar

Städföretaget ISS som har hand om städningen på Sunderby sjukhus lovar nu att förbättra städningen och verkligen följa det avtal som företaget har skrivit med landstinget. Detta efter att den medicinskt ansvariga läkaren vid operation på tisdagen varnade för man kunde tvingas stoppa operationerna om inte städningen förbättras.

- Vi har bestämt att vi ska ha ett möte i nästa vecka. Fram tills dess så har de en plan hur de ska kunna ordna städningen här på operation utifrån det kontrakt vi har med ISS, säger Birgitta Möller, enhetschefen på operation, som känner sig lättad över de nya besked som kommit nu under onsdagseftermiddan.

- Det betyder att de behöver ha tillräckligt med resurser här på operation och kanske van personal, fortsätter hon.

Det som har brustit på operation är framför allt den grundligare rengöringen som är nödvändig på en operationssal för att inte patienter ska riskera att drabbas av smitta.

Utöver den dagliga våttorkningen av sprit på i stort sett alla ytor inne i en operationsal, måste till exempel även golven städas grundligare med minst två gånger i veckan en skurmaskin, vilket inte har gjorts, förklarar enhetschefen för operation, Birgitta Möller.

- Skurmaskinerna städar ju extra rent och de ska användas två gånger i veckan, säger hon.

Hur ofta har man använt de då?

- Ja, hittills har man använt de en gång på en och en halv månad.

Vad tycker du om det?

- Ja, det är naturligtvis inte acceptabelt, säger Birgitta Möller.

Men kritiken mot städföretaget ISS som tog över städningen den 1 januari i år är också betydligt bredare än så. Det talas om att det blivit påtagligt skitigare på sjukhuset med dammråttor som syns korriderna och många områden som inte städas alls så ofta som de borde.

Även från fackförbundet Kommunals sida har man reagerat eftersom man menar att städföretaget har anställt färre än de som skötte städningen tidigare.

Kritiken tillbakavisas

Från ISS:s sida tillbakavisas detta. Man har haft anställda motsvarande lika många heltidsstjänster som man angett i anbudet till landstinget, vilket för Sunderby sjukhus handlar om totalt 38,75 heltidstjänster inklusive arbetsledare. I antal individer motsvaras det av totalt 45 personer. Detta enligt samstämmiga uppgifter från både den regionansvariga Bodil Blom och platschefen Lena Carlzon-Lundbäck.

- Alltså grundbemanningen med den jourgrupp som vi har haft inne och helgpersonalen har vi haft den summan. Men vissa dagar kan det ha varit så att det varit så många sjuka att jag inte har fått tag i kanske en eller två vikarie, säger Lena Carlzon-Lundbäck.

Och på frågan varför det företaget har brustit i städningen så tar platschefen Lena Carlzon-Lundbäck själv på sig en del av ansvaret.

- Jag har aldrig jobbat inom sjukhusvärlden. Jag har inte tagit lätt på det här uppdraget, det ska ingen tro, men jag har kanske varit lite okunnig, konstaterar hon.

Hon säger också att hon inte har fått tillräckligt tydliga signaler på det inte har fungerat.

- Jag kanske förlitat mig på att det fungerat när jag inte fått andra signaler. Istället för att kolla upp fakta har jag inte gjort det. Så till stor del kan väl jag ta på mig en del av den kritiken, säger Lena Carlzon-Lundbäck.

Kan du garantera nu att det avtal som är skrivit med landstinget att ni kommer uppfylla det till punkt och pricka?

- Jajamensan, avslutar Lena Carlzon-Lundbäck.

Anna Torgnysdotter
anna.torgnysdotter@sr.se