Onsdag 13 februari 2008 Ny anmälan mot psykiatrin, avskaffat kårobligatorium och Valentinfirande

Veckans uppländska profil, Tapio Hovebro, är nyutnämnd projektledare för Uppsalas försök att bli kulturhuvudstad 20014. Psykavdelningen 123 har anmälts till Socialstyrelsen, för dåligt bemötande av patienter. Alla Hjärtans Dag har ivriga förespråkare likväl som häftiga motståndare. Och viss oro finns bland uppsalastudenter inför kårobligatoriets avskaffande.