Ingen tvingas bort från Norba

Ingen kommer mot sin vilja att behöva lämna Norba.

Alla 79 som accepterat att arbeta i Kalmar kommer att få behålla sina jobb. De resterande 100 från Norbas gamla fabrik i Blomstermåla har antingen erbjudits arbete hos konkurrenten Joab eller valt andra arbeten.

Detta framkom i samband med MBL-förhandlingar junder onsdagen, skriver Barometern

I september ska alla Norbas utrymmen i fabriken vara tomma. Produktionen i Kalmar startar om några veckor.