Diciplinpåföljd för läkarmiss

En läkare vid en vårdcentral i norra länsdelen får en erinran av HSAN, Hälso - och sjukvårdens ansvarsnämnd. Detta för att läkaren inte ställde rätt diagnos för en kvinna med infektion i ett finger.

En kvinna fick antibiotika för en infektion som krävde specialistbehandling och det borde läkaren ha insett, enligt HSAN. Felet bedöms varken som ringa eller ursäktligt och därför blir det en diciplinpåföljd i form av en erinran.