Kommuner riskerar straffavgift

Flera av länets kommuner kan tvingas att betala straffavgifter för att de dragit ut på tiden med att verkställa sina egna beslut. Det gäller till exempel att de inte ordnat särskilt boende åt äldre personer.

Under förra året kom det in 32 sådana här ärenden till länsrätten, där de nu ska prövas. När en kommuns dröjer med att göra verklighet av sina beslut, så kan det få svåra följder för den drabbade, säger Annika Lissel på länsstyrelsen.

-För den enskilda individen är det alltid allvarligt. Först blir man bedömd, att man har behov av en viss insats, och så får man den inte verkställd. Det är inte så att man förväntar sig att man får den om fem-sex månader, säger Annika Lissel.

Det är ny lagstiftning sedan några år, som tvingar kommunerna att rapportera in beslut till länsstyrelsen inom delar av det sociala området. Beslut som inte verkställts efter tre månader. Sedan är det länsstyrelsen som efter granskning beslutar om ett visst ärende ska vidare till länsrätten.

Växjö kommun står för hälften av de fall som länsrätten ska avgöra. Alvesta och Älmhults kommuner står för fem fall vardera, medan övriga kommuner bara har enstaka fall, förutom Ljungby kommun som inte har något alls.

Ett fall avgjordes redan förra året, då Lessebo kommun dömdes att betala 60.000 kronor, för att inte ha ordnat med familjehem till en behövande flicka. Det finns också flera andra fall inom området familj- och individomsorg, men de flesta handlar om att äldre med behov av särskilt boende, alltså ett boende med tillsyn och hjälp under en stor del av dygnet, att de äldre inte fått det nya boendet i tid. Och det kan ha flera orsaker.

-Dels så kan det faktiskt vara en brist som man inte har förutsett i sina prognoser. Det kan också vara så att en person tackar nej till ett erbjudande om ett särskilt boende. Man tycker att det ligger på fel ort, det kan vara anhöriga som inte kan komma dit. Det finns olika skäl till att tacka nej, säger Annika Lissel.

Och nu hotas alltså kommunerna av så kallade sanktionsavgifter, som kan variera mycket.

-Den kan ligga på allt mellan 10.000 kronor och en miljon, som det står i lagen, säger Annika Lissel på länsstyrelsen.


Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se