Sundsvall

Gymnasielärare i kemi prisad

Katarina Nordström vid Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall har fått vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar. Katarina Nordström är lärare i kemi och får priset sin entusiasm och sitt engagemang och utvecklingsarbete. Hon delar priset med fyra andra lärare från hela Sverige. Prissumman är på 25 000 kronor till läraren och 20 000 kronor till skolan.