Skellefteå

Föräldraprotesterna mot skolbesparingar fortsätter

De föräldrar som protesterar mot förändringarna inom skolan i Skellefteå kommer inte att acceptera ett fullmäktigebeslut, enligt skolpolitikernas förslag.

Anna Karin Johansson, ordförande i Sunnanå hem och skolaförening säger att man funderar på att samla in namnunderskrifter och kräva en lokal folkomröstning.
Elevunderlaget inom Skellefteå kommun kommer att minska med 15 procent eller 1 250 elever fram till år 2010.
Därför har politikerna i Barn och grundskolenämnden beslutat att genomföra en strukturplan som bland annat innebär färre lokaler, att högstadiet blir årskurserna 6-9 och 300 färre lärartjänster.
Den 26 februari ska fullmäktige fatta beslut i frågan