Variation i hjärnan kopplas till ångest

Depression och ångesttillstånd är vanligare hos kvinnor än män, och kvinnor och män reagerar olika på ångestdämpande läkemedel. Enligt en avhandling från Karolinska institutet kan en förklaring till skillnaderna vara att hjärnans så kallade serotoninsystem skiljer sig åt mellan könen.

Serotonin är en signalsubstans som just brukar kopplas till både uppkomst och behandling av depression och ångest.

Och forskarna upptäckte att kvinnor tycks ha ett större antal av en vanlig receptor som reagerar på serotonin.

Och att könen skiljer sig åt talar för att man vid utvecklingen av nya ångestdämpande läkemedel bör utvärdera effekten hos könen var för sig, anser forskarna.