Kustbevakning begär pengar efter oljesanering

Kustbevakningen vill ha 400 000 kronor i ersättning av bogserbåten Bohus ägare för de insatser som man gjorde i mars 2007 när Bohus gick då på grund vid Hermanö.

Kustbevakningen övervakade platsen för att kunna ta hand om oljan som läckte från båten, men på grund av det dåliga vädret gick det inte att ta upp oljan ur vattnet.