ETER TORSDAG 14 FEBRUARI

Regiondirektören svarar på Hoffstedts kritik

 

Moderaten Gustaf Hoffstedt har riktat kritik mot att kommunens förvaltningschefer med automatik får nya jobb inom ledningskontoret om de slutar som förvaltningschefer.
Det ska inte skapas nya jobb till dessa personer, menar Hoffstedt som hellre föreslår att förvaltningscheferna ska få ett avgångsvederlag och sedan behöver kommunen inte ta något ansvar för dem.
Bo Dahllöf är kommunens högste tjänsteman och regiondirektör. Så här säger han om Hoffstedts ideer.

Reporter:
lars.eskelind@sr.se

Svårt för skogsröjare när vintern uteblir

Den milda vintern eller snarare avsaknaden av vinter innebär ekonomiska vinster för en del och avbräck för andra.
Krister Nilsson driver ett företag med maskinell skogsröjning. För hans del är varje månad en stor förlustmånad ekonomiskt.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se

Centern kritisk till hastighetsgränser

Centerpartiet på Gotland vill starta en diskussion om hastighetsbegränsningarna på ön. Den senaste tiden har hastigheterna sänkts från 90 km/h till 70 på många vägar, säger centerpartiets ordförande på ön, Björn Larsson.

Reporter:
lars.eskelind@sr.se

Elevforum i Slite diskuterade elevernas inflytande

Hur mycket kan elever egentligen vara med och påverka i skolan? I dag samlades Solklintsskolans årskurs 6 till 9 för att ha en demokratidag och diskutera just det. För tredje året i rad arrangerar elevrådet en temadag om engagemang och inflytande. På scenen i Slitebiografen satt skolledarna, lärare och skolpolitiker och tjänstemän uppradade för att svara på elevernas frågor.

Reporter:
anna.jutehammar@sr.se

Biogas diskuterades på Lövsta

Ett seminarium om biogas hölls på Lövsta. Förra veckan handlade det om Etanol med omställningspengar till sockerbetsodlare, två helt olika spår som båda leder fram till andra drivmedel än bensin. Nu verkar det som om kommunen har bestämt vilket spår man skall följa.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se