Nya regler för betesmark

Nu införs nya regler som begränsar möjligheten att få stöd för betesmark med mycket träd och buskar. Det har Jordbruksverket beslutat.

Enligt Jordbruksverkets tar de med de nya reglerna hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden samtidigt som man minskar risken för att Sverige drabbas av straffavgifter från EU. EU har tidigare kritiserat Sverige för att många jordbrukare i sina ansökningar har tagit upp marker som i stödsammanhang inte kan betraktas som jordbruksmark. Denna kritik kan leda till stora straffavgifter för staten.

Från de nya reglerna görs dock undantag bland annat för mark som ingår i ett miljöersättningsåtagande. De nya reglerna innehåller två huvudsakliga förändringar.

För det första får det finnas högst 50 träd per hektar för att betesmarken ska ge rätt till stöd. Träd som är präglade av beteshävd, t.ex. vidkroniga träd, ska inte räknas in i de 50 träden.

Det andra är att ytor på mer än 0,01 hektar (100 m2) som är täckta av täta buskar och snår och därmed svårtillgängliga för betesdjuren kan inte ge stöd och ska inte tas med i stödansökan.