Domstolsbeslut står fast

Högsta domstolen (HD) beslutade på tisdagen att inte pröva riksdagsledamoten Jerry Martingers (m) överklagande. Därmed står hovrättens dom fast, uppger TT.
Svea hovrätt fällde Jerry Martinger för bland annat ofredande, sexuellt ofredande och övergrepp i rättssak. Påföljden blev villkorlig dom och böter. Martinger dömdes bland annat för att ha ringt över 100 telefonsamtal där han trakasserade olika personer. Syftet skulle ha varit att smutskasta en man som hans fru inlett ett förhållande med. Hovrätten beslutade även att Jerry Martinger ska skiljas från sitt uppdrag som riksdagsledamot som han haft sedan 1986. Jerry Martinger kommer ursprungligen från Gotland.