45 miljarder på miljön

Utsläppen av kväveoxider och hälsofarliga flyktiga ämnen ska minska kraftigt. Högst 5 procent av Sveriges sjöar ska vara drabbade av försurning, som orsakas av mänsklig påverkan. Det är några av regeringens miljömål fram till år 2010.
På fredagen presenterade regeringen 14 av 15 miljömål fram till 2010. Regeringen har tidigare beslutat att Sveriges miljöproblem i stort sett ska vara lösta inom en generation och det här förslaget är ett etappmål. När det gäller utsläppen av hälsofarliga organiska ämnen står den småskaliga vedeldningen för omkring 25 procent av utsläppen. Miljökrav finns idag i tätorter. Nu föreslås miljökraven gälla också glesbygden, men bara för nya pannor. Det betyder att miljöeffekten kommer att dröja. Förorenade områden ska saneras och till 2005 ska minst hälften av 100 förgiftade områden ha åtgärdats. Regeringen räknar med att miljöinsatserna kommer att kosta 45 miljarder kronor under en 10-årsperiod. En viktig ingrediens i förslaget är att regeringen varje år inför riksdagen ska redovisa resultaten.