Klagar på vindkraften

Flera av grannarna till vindkraftverken vid Bols och Kälder i Havdhem samt Drakarve i Näs överklagar nu byggena till Länsrätten och anser att hela området bör totalsaneras från vindkraftverk.
Grannarna till verken går till mycket hårt angrepp mot Länsstyrelsens handläggning, det gäller bland annat störande buller och att husen har minskat i värde på grund av närheten till vindkraftverk. ''Vindkraftverken utgör en sanitär olägenhet med högt ljud och skuggbildningar som ger hela landskapet ett oroligt intryck'', tycker dom boende i sin skrivelse till Länsrätten.