Skärpta rutiner efter sexbrott

Flens kommun skärper rutinerna vid anställning inom barnomsorgen efter att en anställd misstänks ha förgripit sig sexuellt på en 5-åring.
Mannen hade inte lämnat in något utdrag ur brottsregistret innan han började arbeta inom barnomsorgen. - Det är en brist i våra rutiner, säger kommundirektören Tomas Rikse. Han säger att kommunen vidtog omedelbara åtgärder när misstanken om sexbrott uppkom och när kommunen upptäckte att det fanns vikarier som inte hade lämnat in registerutdrag ur polisregistret, som de enligt lag är skyldiga till. De som inte lämnat in ett registerutdrag stängdes av från sina arbeten i fredags. Flens kommun ser nu över rutinerna. Den misstänkte är sedan en vecka tillbaka avstängd från sin arbetsplats.