Sex mot kläder, knark eller bostad Den dolda ungdomsprostitutionen

Det finns 14-åringar i Västra Götaland som säljer sex. Men hur många? Kunskapen saknas.

Problemet med ungdomar som byter till sig alkohol, narkotika eller tak över huvudet mot sex växer. Det har du kunnat höra flera vittnesmål om i Radio Sjuhärad i veckan.

Marie, som har en dotter som 16 år gammal rymde till en 10 år äldre kille. Dottern fick knark och husrum i utbyte mot att hon utförde vissa tjänster åt honom, berättar . Av hänsyn till dottern har vi förvrängt Maries röst.

På Camp Neptun i Borås där man jobbar med ungdomar i riskzonen finns  och hon oroas över att hon allt oftare höra talas om riktigt unga människor, på gränsen till prostitution. 

En kartläggning pågår - prostitutionsgruppen i Göteborg försöka ta reda mer: Hur många unga det är som antingen säljer sex - eller som har sex i utbyte mot till exempel alkohol eller tak över huvudet.

jobbar på Prostitutionsgruppen som ligger bakom undersökningen.

- Förhoppningsvis vet vi i början av april lite mer om hur vanligt det är, men vi vet att det förekommer.

Kunskapen är fortfarande begränsad. För några år sedan, 2004, gjordes en enkätstudie med gymnasieungdomar där frågan var: Har du någon gång sålt sex. Ungefär en och en halv procent av ungdomarna svarade ja.

Dold prostitution
Men Jonna Abelsson tror att den nya kartläggningen kan ge högre siffror, eftersom man nu förutom en enkät, även gör intervjuer med både ungdomar själva och yreksverksamma ute i kommunerna som träffar ungdomarna.

Hon vill även fånga upp ungdomar i gråzonen - de som inte tycker att det de gör är prostitution.

- Man kanske inte säljer samlag för pengar, utan det är något som ligger i gråzonen. Att man byter sex mot något och det är viktigt att fånga upp i tid för det kan leda till prostitution.

Viktigt fånga upp
På Boda familjecentrum i Borås, där bland annat tonårsflickor som inte kan bo kvar hemma får behandling, jobbar  

Hon känner till problem med ungdomar som säljer sex och tycker det är bra att det kommer till ytan i en kartläggning.

Sanna Väyrynen säger att sexuella tjänster kan bytas mot en rad saker som narkotika, alkohol eller övernattningar. Men mest tror hon det handlar om materiella saker, som kläder.

- Många ser det inte som prostitution utan kan tycka att det är en schysst överenskommelse, men när de blir lite äldre kan det här sätta spår.

Och hon hoppas att kartläggningen kan få vuxna i ungdomarnas närhet att få upp ögonen för problemet.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se

Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se