4 av 10 bilister som omkommer saknar bilbälte

Drygt 40 procent av de omkring 300 bilister som varje år dödas i trafikolyckor är obältade.

Bland de som dör i singelolyckor, saknar 2 av 3 bilbälte.

Det visar Vägverkets djupstudier av dödsolyckorna i vägtrafiken.

Lars-Åke Augustin, polisinspektör på trafikavdelningen i Växjö, säger att det inte finns en viss grupp människor som kör mer obältade än andra, men att det kan vara ett storstadsfenomen.

- Det kan vara här i staden när man kör kortare sträckor att man tänker att jag behöver inte ta på mig bältet på den här korta sträckan, men olyckan kan hända så fort man är ute i trafiken så det är viktigt att man tar på bältet när man startar.

linda.petersson@sr.se