Inte förbjudet att föra in finsk diesel i Sverige

Det är inte förbjudet att föra in finländsk röd diesel i Sverige. Hovrätten för övre Norrland har upphävt en dom mot en privatperson från Tavelsjö som 2004 dömdes till dagsböter för att ha fört in 3.000 liter av bränslet från Finland, utan att ha betalat den betydligt högre svenska skatten.

Med stöd av ett utlåtande från EU:s domstol (EG-domstolen) friar hovrätten i fallet. I detta utlåtande sägs att Sverige rent prinicipiellt inte kan ta ut punktskatt på olja som redan är beskattad i ett annat land.

Den röda dieseloljan klassas i Finland som eldningsolja men kan även användas som fordonsbränsle.